Zastavme umelo živený konflikt a spolu pracujme pre lepšie mestá

Mesto – občan – developer, to sú základné orgány rozhodovania o dianí v mestskej výstavbe. Vzájomná spolupráca, pochopenie a dobré vzťahy majú ústiť do rozvoja bývania, bezpečnejších, krajších a lepších miest. Existujú však aj sily, ktoré živia umelo vytvorený konflikt vo vzťahoch v trojuholníku a znemožňujú, aby fungoval vyvážene a efektívne. Spomínaný trojuholník je základné prostredie rozvíjajúceho sa mesta. Každý zo […]