Vážení členovia a sympatizanti IUR,

Úrad vlády Slovenskej republiky – podpredseda vlády Slovenskej republiky predložil na pripomienkovanie návrh novej legislatívy, ktorá má nahradiť existujúci stavebný zákon.

Predstavené návrhy zákonov o územnom plánovaní a zákona o výstavbe hodnotíme ako príležitosť na pozitívnu zmenu, ktorú prax už dlho očakáva a potrebuje.

Nové zákony predstavujú zásadné zmeny v zaužívaných postupoch, najmä v zákone o výstavbe. V predložených návrhoch zákonov sme ale identifikovali viacero problémov.

Ako Inštitút urbánneho rozvoja sme preto spracovali hromadné pripomienky k LP/2021/218 Zákon o územnom plánovaní a LP/2021/226 Zákon o výstavbe.

Touto cestou Vás chcem poprosiť, aby ste aj Vy podporili naše hromadné pripomienky k týmto zákonom.

Spraviť tak môžete priamo vyplnením základných údajov na tejto stránke do 26. 5. 2021.

Vaša podpora nám pomôže splniť podmienku na akceptáciu hromadných pripomienok a otvorí dvere na rokovanie o našich pripomienkach.

Predmetom hromadných pripomienok je najmä precizovanie zákonov a spresnenie nejasných postupov a ustanovení. Rovnako požadujeme aj výrazné zníženie navrhovaných poplatkov, ktorých výsledkom môže byť ďalšie zvyšovanie cien nehnuteľností.

Veríme, že v procese medzirezortného pripomienkovacieho konania budú zákony upravené tak, aby boli prijateľné pre stavebníkov, občanov, samosprávy, ako aj ostatných dotknutých skupín.

Prosím, prepošlite tento e-mail Vašim kolegom a známym, aby aj oni podporili naše hromadné pripomienky.

Za Vašu podporu vopred ďakujem.

S pozdravom,

Juraj Suchánek