Zákon dáva Bratislave 14 mesiacov na trojnásobné zrýchlenie procesov               

Dostupnosť bývania v hlavnom meste SR je dlhodobým problémom. Pomôcť môže jedine nová výstavba bytov. Každému novému bytu však predchádza dlhý povoľovací proces. V jeho úvode vydáva Bratislava záväzné stanoviská, ktorými potvrdzuje súlad pripravovaných stavieb s územným plánom. Dnes ich vydanie trvá v priemere vyše pol roka, podľa novej legislatívy to bude môcť byť maximálne 90 dní.  Do apríla […]