Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zistenie IUR: Nízky počet schválených záväzných stanovísk zablokuje výstavbu bytov v Bratislave

V roku 2020 vznikla alarmujúca situácia, keď súhlasné záväzné stanovisko získalo v Bratislave len 1957 bytových jednotiek. V roku 2019 záväzné stanoviská vytvorili priestor pre vznik cca 3050 bytov.

Zdieľajte

Radi by sme začali náš prvý tohtoročný blog pozitívne, no nemôžeme. Rok 2020 bol zlý, ale môže byť ešte horšie. Napriek koronakríze a niektorým pôvodným odhadom boli nové byty jednou z komodít, ktorých cena rástla aj v tomto období.

V Bratislave sa pod rast podpísalo viacero faktorov, medzi tie najhlavnejšie tradične patrí kombinácia nízkej ponuky bytov a vysoký záujem o kúpu. Nakoľko v počte bytov na 1000 obyvateľov výrazne zaostávame za ostanými hlavnými mestami EÚ, nemožno očakávať zmenu tohto trendu. V Inštitúte urbánneho rozvoja (IUR) dlhodobo sledujeme situáciu pri povoľovaní novej výstavby a dáta ukazujú, že situácia bude ešte výrazne horšia.

Prečo bude horšie?

Aby mohol kupujúci prekročiť prah vlastného nového bytu, developer musí okrem samotnej výstavby úspešne zvládnuť aj komplikovaný a dlhý povoľovací proces. Jedným z prvých krokov nevyhnutných pre územné konanie je získanie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislava.

Pre potreby územného konania vydáva Bratislava ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko podľa § 140a ods. 3 a ods. 4 § 140b citovaného zákona. Jednotlivé stanoviská sú zverejňované na stránke hlavného mesta.

Každé stanovisko obsahuje, okrem iného, aj informácie o počte bytových jednotiek v jednotlivých projektoch. Ak sčítame počty bytových jednotiek v kladných záväzných stanoviskách, zistíme, koľko potenciálnych nových bytov v danom roku „prešlo štartom a zvládlo prvú časovku“.  

Alarmujúca situácia

Nie všetky byty ale „dobehnú“ až do cieľa, teda do úspešnej realizácie. Dôvodom je, že niektoré projekty nezvládnu kompletný povoľovací proces. V roku 2020 ale vznikla alarmujúca situácia, keď súhlasné záväzné stanovisko získalo v Bratislave len 1957 bytových jednotiek[1]. V roku 2019 záväzné stanoviská vytvorili priestor pre vznik cca 3050 bytov. Viac ako tretinový pokles hodnotíme ako veľmi výrazný so závažným vplyvom na budúcnosť výstavby bytov v Bratislave.

Pre lepšiu predstavu, v roku 2019 bolo v Bratislave skolaudovaných 3340 bytov. Trend, ktorý ukazujú záväzné stanoviská je naozaj hodný upozorňovania a tlaku na zmenu. V posledných rokoch sa povoľuje menej bytov, než sa kolauduje.

Tlak na ďalší rast cien

Pokiaľ sa situácia výrazne nezmení, o niekoľko rokov nás v Bratislave čaká naozaj citeľný pokles počtu dokončených bytov oproti predošlému obdobiu. Pre občanov to znamená obmedzenú ponuku a tým aj tlak na ďalší rast cien. Priepasť medzi cenami nehnuteľností a platmi sa tak bude zväčšovať a dostupnosť bývania sa zníži aj pre vyššie príjmové skupiny obyvateľov.

S ohľadom na skutočnosť, že povoľovanie nových stavieb trvá roky a ich výstavba potrebuje tiež svoj čas, sa tento problém bude riešiť len veľmi ťažko. Ak sa chceme vyhnúť veľmi nepríjemnej nedostupnosti bývania v Bratislave, je najvyšší čas začať konať.

Potrebujeme urýchlenú aktualizáciu reálne neaktuálneho územného plánu hlavného mesta, zrýchlenie povoľovacích procesov, ale aj vyriešenie iných problémov, ktoré komplikujú a predražujú novú výstavbu (o tých najväčších sme písali v našich predošlých blogoch). Na zvrátenie tohto stavu je však potrebná zmena vnímania novej výstavby voličmi i komunálnymi politikmi. Ostáva nám len dúfať, že voliči precitnú a budú si voliť politikov, ktorí sa nebudú báť podporiť kvalitnú novú výstavbu tak, aby si aj deti bežných priemerných Bratislavčanov mohli dovoliť bývať vo svojom rodnom meste.


[1] Podľa údajov zo záväzných stanovísk zverejnených hlavným mestom SR Bratislava k 26. 1. 2021.

Odoberajte náš newsletter

Pridajte sa k ľuďom informovaným o rozvoji miest

Čítajte ďalej