fbpx

O nás

 

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je občianske združenie, ktoré spája rôzne profesie, pôsobiace v oblasti urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Našimi členmi sú architekti, inžinieri, projektanti, developeri i stavebné firmy. Tiež predstavitelia finančných inštitúcií, právnici, realitné kancelárie, správcovia nehnuteľností, marketingoví odborníci či reprezentanti samospráv a štátnej správy.

Poslaním inštitútu je vytvoriť partnerský vzťah medzi verejnosťou, vládnymi inštitúciami, samosprávami a developerským odvetvím, založený na vzájomnej dôvere a porozumení.

 

IUR podáva konkrétne návrhy na zlepšenie legislatívy, verejných politík a podnikateľského prostredia. Zabezpečuje profesionálny rozvoj členov a sprostredkuje ich odborné skúsenosti pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s ďalšími organizáciami i s verejnosťou.

 

Ciele IUR

  • snaha o vybudovanie vyváženého, dobre naplánovaného a trvale udržateľného rozvoja miest a obcí
  • podpora ústretového a efektívneho stavebného rozvoja
  • kvalitný rezidenčný, komerčný a priemyselný development
  • efektívne plánovanie a korektné praktiky
  • podávanie konkrétnych návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia
  • zabezpečovanie profesionálneho rozvoja svojich členov
  • poskytovanie odborných skúseností členov pri rokovaniach s dotknutými orgánmi, organizáciami a verejnosťou

Naše novinky

Novinky

Nájomné bývanie môže výrazne predražovať ceny bytov

Ceny nových bytov aj napriek súčasnej koronakríze vytrvalo rastú. Len v Bratislave chýba odhadom 40-tisíc bytov a vedenie mesta hovorí aj o chýbajúcich 4-tisíckach nájomných bytov (ideálne s regulovaným nájmom). Pri súčasnom tempe výstavby, ako aj tempe povoľovania novej výstavby v Bratislave, keď ročne pribudne približne 2500 nových bytov, je dobehnutie tohto dlhu v nedohľadne.

Čítať »