fbpx

O nás

Inštitút urbánneho rozvoja vznikol v apríli 2010. Na svojej pôde vytvoril priestor pre multidisciplinárne stretnutia, ktoré si dovtedy málokto vedel predstaviť v praxi. Na prednášky organizované inštitútom sú dnes pravidelne pozývaní developeri, architekti, inžinieri, projektanti, stavebné firmy, finančné inštitúcie, marketingoví odborníci, právnici, realitné kancelárie, správcovia nehnuteľností, reprezentanti samospráv a orgánov štátnej správy. Všetky spomenuté profesie a podnikateľské subjekty majú otvorené dvere do členskej základne tejto neziskovej organizácie.

IUR tak na seba preberá úlohu garanta kvality odporúčaných investičných zámerov a transparentných procesov. Je živým organizmom, ktorého každý člen je aktívnym článkom.

Ciele IUR

  • snaha o vybudovanie vyváženého, dobre naplánovaného a trvale udržateľného rozvoja miest a obcí
  • podpora ústretového a efektívneho stavebného rozvoja
  • kvalitný rezidenčný, komerčný a priemyselný development
  • efektívne plánovanie a korektné praktiky
  • podávanie konkrétnych návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia
  • zabezpečovanie profesionálneho rozvoja svojich členov
  • poskytovanie odborných skúseností členov pri rokovaniach s dotknutými orgánmi, organizáciami a verejnosťou

Naše novinky