Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Prečo sa stať členom?

Robte informované rozhodnutia

Sledujeme tvorbu zákonov za vás, pracujeme s právnikmi. V predstihu sa dozviete, ako vám nové prepisy pomôžu alebo skomplikujú podnikanie. Riešime témy, ktoré iné profesijné organizácie či komory neriešia.

Ovplyvňujte podmienky, v ktorých podnikáte

Staňte sa odborníkom, ktorý poukáže na nedostatky i možnosti riešenia. Naše stanoviská a odborné argumenty zaujímajú médiá. Prizývajú nás do pracovných skupín, ktoré sa podieľajú k tvorbe predpisov.

Uľahčite si prácu

Spolu s právnikmi vypracovávame analýzy rizikových miest v legislatíve, vieme odporučiť postup pri problémovom rokovaní s úradmi. Organizujeme pravidelné pracovné stretnutia, môžete na nich porovnať svoje ťažkosti s prípadmi iných, zistiť, ako niektorú z komplikovaných situácií riešili oni a možno poradíte aj vy iným.

Zdieľajte s nami dobré meno

Spoločnosti združené v IUR sa spájajú so zodpovedným developmentom. Ukazujeme odborné a nie politické riešenia problémov.

Naši členovia

Staňte sa členom

Ak máte záujem stať sa členom IUR, vyplňte a pošlite nám prihlášku pre právnické osoby  alebo prihlášku pre fyzické osoby.

Informácie o výške členského poplatku nájdete v prihláške.

V prípade potreby sa obráťte na: juraj.suchanek@iur.sk

Členstvo pre samosprávy

Vyvážený rozvoj sídiel nás zaujíma. Preto sme sa v IUR rozhodli zvýhodniť členstvo samosprávam a ich predstaviteľom.

Nová výstavba a zmysluplný rozvoj miest a obcí sa dotýka každého. Vyžadujú striktné pravidlá, no musia byť aj transparentné a splniteľné.

Bez nich

  • obyvatelia si nebudú prihlasovať trvalé bydlisko a peniaze z ich daní pôjdu inam,
  • investori si nájdu iné miesto na rozvojové aktivity, alebo ich projekty nedosiahnu takú úroveň pridanej hodnoty, ako by v plnom rozsahu pri efektívnej spolupráci mohli,
  • mestské zastupiteľstvo nebude mať financie na zabezpečenie služieb pre rozrastajúce sa územia.

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je tu pre to, aby sme takéto pravidlá v spolupráci s vami pomohli stanoviť.

Ak máte záujem stať sa členom IUR, vyplňte a pošlite nám

Prihláška pre obce alebo prihláška pre voleného zástupcu samosprávy.

Informácie o výške členského poplatku nájdete v prihláške.

V prípade potreby sa obráťte na: juraj.suchanek@iur.sk