Zákon dáva Bratislave 14 mesiacov na trojnásobné zrýchlenie procesov               

Dostupnosť bývania v hlavnom meste SR je dlhodobým problémom. Pomôcť môže jedine nová výstavba bytov. Každému novému bytu však predchádza dlhý povoľovací proces. V jeho úvode vydáva Bratislava záväzné stanoviská, ktorými potvrdzuje súlad pripravovaných stavieb s územným plánom. Dnes ich vydanie trvá v priemere vyše pol roka, podľa novej legislatívy to bude môcť byť maximálne 90 dní.  Do apríla […]

Bratislava chystá zmeny, z lukratívneho stavebného pozemku môže byť zelený porast

Chcete aby Bratislava zmenila územný plán na vašich pozemkoch tak, aby sa tam mohli postaviť byty ktoré v Bratislave žalostne chýbajú? Mesto to urobí, len ak splníte viacero podmienok a ak sa zaviažete na záver (po dokončení a skolaudovaní projektu) odovzdať časť bytov v nemalej hodnote do majetku mesta, čím sa vytvoria predpoklady na ďalšie zvýšenie cien bytov. Ak […]

Bratislava chce nový územný plán prijať najneskôr za 8 rokov, pomohli by čiastkové termíny

Hlavné mesto nedávno predstavilo strategický dokument Bratislava 2030. Z materiálu a plánov vyplýva, že jednou zo zásadných tém v blízkej budúcnosti mesta bude jeho územný plán. Inštitút urbánneho rozvoja už podal podnet a v pripomienke navrhol doplnenie špecifického cieľa o jasné a termínované čiastkové ciele. Ako mesto uvádza na stránke venovanej dokumentu: „Bratislava 2030 ako […]

Development summit 2022

Základné informácie Dátum: 16. jún 2022 Miesto: Radisson Blu Carlton Hotel Adresa: Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava, 811 02 Druhy: Konferencie a workshopy Témy konferencie: Reflexia na aktuálnu zmenu stavebného zákona. Dosahy novej stavebnej legislatívy na vývoj cien bytov, nájomné byty. Verejný záujem v územnom plánovaní a povoľovaní výstavby Trendy vývoja cien na trhu so stavebnými materiálmi. Viac informácií nájdete […]

Bratislava má zadefinované rozvojové plochy tak, že tým sama rozvoj brzdí

Ako dlhodobo upozorňujeme, len v Bratislave chýba približne 40-tisíc bytov.  A to môže byť konzervatívny odhad. Veď podľa bývalej viceprimátorky Bratislavy, by hlavné mesto potrebovalo až stotisíc nájomných bytov. V roku 2020 vznikla alarmujúca situácia, keď súhlasné záväzné stanovisko získalo v hlavnom meste iba 1 957 bytových jednotiek. To je o tisícku menej, než sa v danom roku kolaudovalo. Pri […]

Nové stavebné zákony – najčastejšie mýty a realita

Návrhy nového zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe vzbudzujú veľkú diskusiu medzi predkladateľmi, mimovládnymi organizáciami, ale aj zástupcami samospráv. Určite sa nenájde jediný človek, ktorý by bol so zákonom na 100 % spokojný. Aj keď to znie ako paradox, je to tak dobre. Ak by bola niektorá zo strán úplne spokojná, ukazovalo by to na […]

Vláda schválila zákony o územnom plánovaní a o výstavbe

Inštitút urbánneho rozvoja víta dnešné schválenie návrhov zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe vládnym kabinetom. Návrhy zákonov tak budú pravdepodobne prerokované v prvom čítaní už na februárovom rokovaní NR SR. „Slovensko je tak o krok bližšie k prijatiu významnej a dlhodobo očakávanej legislatívy. Veríme, že nové zákony pomôžu tak stavebníkom, ako aj obciam a […]

Kam sa stratil nový stavebný zákon?

Dnes sa môže zdať téma nového stavebného zákona len okrajovou záležitosťou pri našich každodenných problémoch, opak je pravdou. Tak, ako sme si zvykli pri riadení pandémie odsúvať dôležité opatrenia na neskôr, rovnako to vyzerá aj pri stavebnom zákone. Aktuálne musia všetci obyvatelia znášať výrazné obmedzenia v každodennom  živote, nabuďme ale prekvapení, ak už čoskoro zistíme, že […]

Reakcia IUR: Štatistici potvrdzujú rekordný rast cien bytov, kľúčová je svižná stavebná legislatíva

Zverejnené čísla Štatistického úradu SR potvrdzujú rekordné nárasty cien nehnuteľností, ktoré sa medziročne predávali drahšie o 8 %. Inštitút urbánneho rozvoja dlhodobo upozorňuje na fakt, že nedostatok bytov tlačí ceny nehnuteľností určených na bývanie do rekordných výšin. Iba v hlavnom meste v súčasnosti chýba približne 40-tisíc bytov, pričom v roku 2020 vznikla alarmujúca situácia, keď súhlasné […]

Bratislava plánuje obstarávanie na nákup 100 nájomných bytov

Hlavné mesto SR Bratislava pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania na nákup 100 bytov pre účely náhradného nájomného bývania. V prípade nákupu bytov, ktoré ešte fyzicky neexistujú (sú aktuálne vo výstavbe alebo v povoľovaní) musí mesto postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a v rámci prípravy na vyhlásenie verejného obstarávania sa rozhodli zrealizovať prípravne trhové konzultácie (PTK), […]

Stanovisko k zverejnenému novému stavebnému zákonu: Napriek nedostatku môžu stavby výrazne zdražieť

V medzirezortnom pripomienkovom konaní boli zverejnené návrhy zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Na novú legislatívu už netrpezlivo čakajú nie len stavebníci a odborná verejnosť, ale dá sa povedať, že celá spoločnosť. Do 25. júna je možné zverejnené návrhy pripomienkovať. Návrhy je potrebné podrobne si preštudovať, tak, aby pripomienky pomohli urobiť nové zákony čo najkvalitnejšie. V tomto momente […]

S opatreniami na boj proti klimatickej zmene netreba čakať do roku 2030

„Bratislava, ako ju dnes poznáme, sa rýchlo a dramaticky mení, ale nestíha sa prispôsobovať výzvam dnešnej doby. Klimatická kríza už nie je abstraktným pojmom, pod ktorým by sme si nevedeli predstaviť následky pre hlavné mesto. Otepľovanie, zhoršenie kvality ovzdušia, vysychajúce stromy dnes len upozorňujú, že ak sa nenájde zodpovedné riešenie, následky budú neodvrátiteľné. Plán Bratislava 2030 […]

Bratislava si požičiava ďalšie peniaze, poplatky od stavebníkov sa využívajú málo

Bratislava, a jej mestské časti, môžu získavať významné zdroje z doteraz síce vyrubovaného, ale málo využívaného poplatku za rozvoj. Prorozvojová politika by tieto zdroje ešte výrazne zýšila. Minulý týždeň zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislava schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív vo výške 9,3 mil. EUR v sume  výpadku dane z príjmov fyzických osôb, so štvorročnou splatnosťou […]

Nájomné bývanie môže výrazne predražovať ceny bytov

Ceny nových bytov aj napriek súčasnej koronakríze vytrvalo rastú. Len v Bratislave chýba odhadom 40-tisíc bytov a vedenie mesta hovorí aj o chýbajúcich 4-tisíckach nájomných bytov (ideálne s regulovaným nájmom). Pri súčasnom tempe výstavby, ako aj tempe povoľovania novej výstavby v Bratislave, keď ročne pribudne približne 2500 nových bytov, je dobehnutie tohto dlhu v nedohľadne.

Zastavme umelo živený konflikt a spolu pracujme pre lepšie mestá

Mesto – občan – developer, to sú základné orgány rozhodovania o dianí v mestskej výstavbe. Vzájomná spolupráca, pochopenie a dobré vzťahy majú ústiť do rozvoja bývania, bezpečnejších, krajších a lepších miest. Existujú však aj sily, ktoré živia umelo vytvorený konflikt vo vzťahoch v trojuholníku a znemožňujú, aby fungoval vyvážene a efektívne. Spomínaný trojuholník je základné prostredie rozvíjajúceho sa mesta. Každý zo […]

V Bratislave chýba 40 000 bytov, ich nedostatok tlačí ceny nahor

Dynamický rozvoj, rozsiahla urbanizácia, rozvíjajúca sa infraštruktúra a stále širší okruh satelitných obcí. Napriek všetkým týmto prívlastkom, ktoré sa spomínajú v súvislosti s Bratislavou, nie je v hlavnom meste ani zďaleka dostatok možností zadováženia si vlastného bývania. Pomaly rastúca ponuka nestíha uspokojovať dopyt, čo prirodzene tlačí ceny nehnuteľností nahor.

Na Slovensku chýba vyše 200 000 bytov. Čo s tým?

Nedostatok bytov v Bratislave

Európsky trend nájomného bývania bude postupne prenikať aj do strednej Európy, kde je stále najvyšší podiel bývania vo vlastnom. Na Slovensku však momentálne chýba 220 000 bytov, aj keď ich počet postupne rastie. Najviac bytov pochopiteľne chýba v hlavnom meste, odhadom až 40 000 tisíc. Rastový trend vývoja počtu bytových jednotiek je pozitívny, v stavebnej produkcii je na […]

Stavebné úrady a koronakríza – návrat do normálu (?)

Zavedenie mimoriadnych opatrení výrazne zasiahlo aj do činnosti stavených úradov. Lehoty boli predlžované, neuskutočňovali sa stavebné či územné konania, ako aj kolaudácie, pri ktorých sa stretáva väčší počet osôb.