Inštitút urbánneho rozvoja víta dnešné schválenie návrhov zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe vládnym kabinetom. Návrhy zákonov tak budú pravdepodobne prerokované v prvom čítaní už na februárovom rokovaní NR SR.

„Slovensko je tak o krok bližšie k prijatiu významnej a dlhodobo očakávanej legislatívy. Veríme, že nové zákony pomôžu tak stavebníkom, ako aj obciam a obyvateľom Slovenska. Digitalizácia v oblasti územného plánovania, ako aj povoľovania výstavby, prispeje k rýchlejším a transparentnejším povoľovacím procesom so zohľadnením práv všetkých dotknutých strán. Zákon o výstavbe zavedie aj jasné kroky proti čiernym stavbám,“ hovorí Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ IUR.

Nové zákony po schválení poslancami NR SR zavedú do praxe úplne nové postupy a zmenia sa aj stavebné úrady ako ich poznáme dnes. Do nadobudnutia účinnosti zákonov bude potrebné spracovať všetky potrené vyhlášky, ako aj novelizovať množstvo dotknutých zákonov v gescii ďalších rezortov.

„Nevyhnutnou podmienkou je vytvorenie funkčného informačného systému potrebného ako pre zákon o územnom plánovaní, tak aj pre zákon o výstavbe. Tieto kroky si vyžadujú svoj čas, a preto je dnes zrejmé že účinnosť zákona takmer určite nebude možná od 1. 1. 2023 ako sa uvádza v návrhoch. Realistickejší odhad je, že zákony nadobudnú účinnosť od júla 2023, alebo až od januára 2024,“ uvádza v reakcii na posun v schvaľovaní novej stavebnej legislatívy J. Suchánek.