Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Organizačná štruktúra

Roman Talaš

Predseda IUR

Roman Talaš je absolventom Fakulty architektúry STU v Bratislave. Spočiatku svoje profesijné zručnosti prehlboval vo viacerých zahraničných architektonických štúdiách. Niekoľkoročnú odbornú prax obohatil skúsenosťami z navrhovania a realizácie stavebných projektov v domácich kanceláriách a spoločnostiach (TEAM T, Atelier A2T, DR. MATA, HORNEX). V roku 2002 založil s Matejom Siebertom kanceláriu SIEBERT+TALAŠ, ktorá sa zameriava na tvorbu občianskych a bytových budov, korporačných interiérov a urbanistických návrhov. Podieľal sa na realizácii administratívnych sídiel spoločností PosAm, spol. s r. o., ST, a. s. a SPP, a. s. v Bratislave, ale aj pobočky Slovenskej sporiteľne a. s. v Piešťanoch, za ktorú získal nomináciu CE·ZA·AR 2006. V roku 2008 participoval na výstave Made in IG.

Kontakt: roman.talas@iur.sk

Ľuboš Čema

Podpredseda IUR

Ľuboš Čema absolvoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Svoju kariéru začal v roku 1998 v Hypo-Bank Slovakia (v súčasnosti UniCredit Bank Slovakia, a. s.) ako risk manažér pre firemných klientov. Neskôr sa v rámci novovytvoreného oddelenia zameral na financovanie nehnuteľností, v ktorom spočiatku pôsobil ako senior firemný poradca, potom ako vedúci oddelenia. Od roku 2007 pracuje na pozícii projektového manažéra pre slovenskú developerskú spoločnosť IURIS INVEST.

Kontakt: lubos.cema@iur.sk

Igor Mazúch

Podpredseda IUR

Igor Mazúch absolvoval Fakultu architektúry STU v Bratislave. Po viacročnej spolupráci s prof. Janákom sa osamostatnil a autorsky spolupracoval na viacerých ocenených stavbách (2x CEZAAR, 6x ocenenie v súťaži Stavba Roka, z toho 1x hlavná cena). Je spoluautorom retailových objektov Aupark Bratislava, Žilina, Piešťany, Košice, Cento Nitra, administratívnych budov a komplexov Apollo I, Apollo II, Aupark Tower Bratislava, Aupark Tower Košice, Malý Trh, rekonštrukcie objektov na Michalskej ulici v Bratislave a mnohých ďalších. Od roku 2011 pôsobil ako development manažér v spoločnosti HB Reavis, kde má za sebou projekty Forum BC a Twin City v Bratislave. V júli 2017 nastúpil na pozíciu projekt manažéra – seniora v spoločnosti J&T REAL ESTATE, a.s.

Kontakt: igor.mazuch@iur.sk

Michal Smolec

Podpredseda IUR

Michal Smolec sa narodil v Martine. Je absolventom Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktorej štúdium ukončil v roku 2001. Po skončení školy začal samostatne podnikať ako projektant. V rokoch 2001 až 2008 spolupracoval so spoločnosťou P-T, spol.s r.o., kde pod vedením Ing. arch. Juraja Hermanna postupne prešiel od navrhovania k samostatnému vedeniu projektov v ich jednotlivých stupňoch. Od roku 2008 je autorizovaným architektom SKA a projektovým manažérom v spoločnosti Reform Capital Slovakia. Tu sa venuje pozemkovému developmentu, problematike územného plánovania na území hl. mesta SR Bratislava a pozemkovým úpravám.

Kontakt: michal.smolec@iur.sk

Martin Šimurda

Podpredseda IUR

Martin Šimurda absolvoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 1999 pracoval v reklamnej agentúre Propart ako account manager. V roku 2008 nastúpil do spoločnosti Bencont Development, a.s. na pozíciu projektového manažéra developerských projektov, kde sa postupne prepracoval na pozíciu riaditeľa oddelenia developerských projektov.

Kontakt: martin.simurda@iur.sk

Juraj Suchánek

VýkonnÝ riaditeľ IUR

Juraj Suchánek absolvoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2001 začal svoju kariéru v neziskovej organizácii P-MAT, n.o. ako pracovník na civilnej službe, neskôr ak vedúci oddelenia marketingu a fundraisingu. Od roku 2009 do roku 2012 bol riaditeľom P-MAT, n.o. Ako SZČO spolupracoval aj s inými organizáciami, najmä pri príprave, realizácii a monitoringu projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych fondov. Od septembra 2012 je výkonným riaditeľom Inštitútu urbánneho rozvoja.

Kontakt: juraj.suchanek@iur.sk