fbpx

Naša misia

Poslaním Inštitútu urbánneho rozvoja je vytvoriť partnerský vzťah medzi verejnosťou, vládnymi inštitúciami, samosprávami a developerským odvetvím, založený na vzájomnej dôvere a porozumení.

IUR podáva konkrétne návrhy na zlepšenie legislatívy, verejných politík i podnikateľského prostredia. Zabezpečuje profesionálny rozvoj členov a sprostredkúva ich odborné skúsenosti pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s ďalšími organizáciami, ako aj s verejnosťou.

Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ IUR

Vedeli ste, že...

Bratislavské mestské časti už 3 roky vyberajú poplatok za rozvoj s jasným cieľom – rozvíjať mesto a poskytovať všetkým obyvateľom lepší životný komfort. Každý stavebník tak poplatkom prispieva na lepšie bývanie pre obyvateľov.

IUR V MÉDIÁCH

SME: Magistrát zruší poplatky za rozvoj

Mesto Bratislava od polovice júna zruší svoje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnom poplatku za rozvoj.

TERAZ: Stavebné úrady by už mohli fungovať tak, ako pred pandémiou

Problémom boli aj predlžované lehoty, neuskutočňovanie stavebného či územného konania, pri ktorých sa stretáva väčší počet osôb.

TREND: Developeri zaplatili 19 miliónov, na poplatku za rozvoj najviac zarobil Ružinov

Spomedzi bratislavských mestských častí zinkasoval v minulom roku najviac z takzvaného poplatku za rozvoj Ružinov, ktorý zároveň z týchto zdrojov aj najviac minul. Za tri roky zaplatilo developeri dovedna 19 miliónov eur, väčšina týchto zdrojov sa zatiaľ nevyužila.

TA3: Pridlhé čakanie na stavebné povolenie. Zákon je nejasný

Sídlo

Inštitút urbánneho rozvoja
Tomášikova 26
821 01 Bratislava

Kontakt

+421 948 064 170

E-mail: info@iur.sk