fbpx

Naša misia

Poslaním Inštitútu urbánneho rozvoja je vytvoriť partnerský vzťah medzi verejnosťou, vládnymi inštitúciami, samosprávami a developerským odvetvím, založený na vzájomnej dôvere a porozumení.

IUR podáva konkrétne návrhy na zlepšenie legislatívy, verejných politík i podnikateľského prostredia. Zabezpečuje profesionálny rozvoj členov a sprostredkúva ich odborné skúsenosti pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s ďalšími organizáciami, ako aj s verejnosťou.

Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ IUR

Vedeli ste, že...

Bratislavské mestské časti už 3 roky vyberajú poplatok za rozvoj s jasným cieľom – rozvíjať mesto a poskytovať všetkým obyvateľom lepší životný komfort. Každý stavebník tak poplatkom prispieva na lepšie bývanie pre obyvateľov.

IUR V MÉDIÁCH

TREND: Zvýšenie poplatkov za povolenie stavieb ich môže výrazne predražiť

Zásadné zvýšenie poplatkov za povolenie stavby, s ktorými ráta návrh nového stavebného zákona, ich môže výrazne predražiť. Upozornil na to Inštitút urbánneho rozvoja v súvislosti s návrhom nového stavebného zákona.

SME: Magistrát zruší poplatky za rozvoj

Mesto Bratislava od polovice júna zruší svoje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnom poplatku za rozvoj.

TERAZ: Stavebné úrady by už mohli fungovať tak, ako pred pandémiou

Problémom boli aj predlžované lehoty, neuskutočňovanie stavebného či územného konania, pri ktorých sa stretáva väčší počet osôb.

TA3: Povoľovanie stavieb chcú urýchliť, k akým zmenám má dôjsť?

Sídlo

Inštitút urbánneho rozvoja
Tomášikova 26
821 01 Bratislava

Kontakt

+421 948 064 170

E-mail: info@iur.sk