Európsky trend nájomného bývania bude postupne prenikať aj do strednej Európy, kde je stále najvyšší podiel bývania vo vlastnom. Na Slovensku však momentálne chýba 220 000 bytov, aj keď ich počet postupne rastie.

Najviac bytov pochopiteľne chýba v hlavnom meste, odhadom až 40 000 tisíc. Rastový trend vývoja počtu bytových jednotiek je pozitívny, v stavebnej produkcii je na tom Slovensko dobre. Avšak až 2/3 bytov sú stavané v rodinných domoch. Slovensko však nutne potrebuje aj množstvo bytov predovšetkým v mestách.

Jedným z riešení tohoto nedostatku je vytvorenie prostredia nájomných bytov, s trhovými i regulovanými nájmami. Od júla 2020 vstupuje do účinnosti kompetenčný zákon, ktorým sa časť zodpovednosti za tvorbu legislatívy v bytovej oblasti presunie na podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie.

Ako vylepšiť súčasný stav?

Najreálnejším spôsobom je aktualizácia súčasného či napísanie úplne nového stavebného zákona. Ak si zoberieme za príklad Bratislavu, tu je dlhodobo žiadúca aj zmena územného plánu tak, aby bolo možné stavať viac a rýchlejšie. Masívnejšou výstavbou bude docielená aj vyššia dostupnosť bývania a vďaka trhovým pravidlám zamieria aj ceny nehnuteľností nadol. O tom, či môže stavebný zákon za drahé bývanie si môžete sme blogovali prednedávnom.

Nedostatok dostupných bytov v mestách je alarmujúci stav. Možnou cestou sa javí aj hľadanie funkčného modelu financovania pre samosprávy takým spôsobom, ktorý by bol výhodný pre všetky zainteresované strany – teda pre developerov, samosprávy i obyvateľov.

Ambiciózne vyzerá aj programové vyhlásenie vlády a prináša nádej aj v stavebnej oblasti. Nové stavebné predpisy pripravené už do tohtoročnej jesene je vypočutím želaní mnohých z nás a digitalizácia stavebných konaní do novembra 2021 sú ozaj trúfalé, ale o ktorom sme písali v hodnotení PVV.

Ako sa na online konferencii Development Summit 2020, za účasti Ladislavy Cengelová, generálnej riaditeľky sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Borisa Hrbáňa, zakladateľa spoločnosti Imagine development a Nadácie Cvernovka, Juraja Šujana, architekta ateliéru šujan_stassel a poradcu primátora Bratislavy, Ľuboša Čemu, podpredsedu Inštitútu urbánneho rozvoja a projektový manažér, IURIS INVEST, Pavla Pelikána, výkonného riaditeľa a podpredsedu predstavenstva J&T REAL ESTATE a Jakuba Gossányi, Head of Development, HB Reavis Slovakia, zhodli odborníci aj developeri, pokým nebude jasný nový stavebný zákon a štátna podpora pre výstavbu, nájomné byty sa vo väčšej miere stavať nebudú. Samotní developeri sa v súčasnosti do výstavby takýchto bytov ani nehrnú a takticky vyčkávajú na aktuálne vytvárané legislatívne rámce.

Zlepšiť prostredie je možné už spomínanou zmenou zastaralého stavebného zákona, ale aj výrazným zrýchlením stavebných konaní. Slovensko je v dĺžke povoľovacích procesov na chvoste EÚ. Rovnako dlhý sa javí aj proces posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie. Na záver dobrá správa zo spomínanej konferencie: Novela stavebného zákona je údajne rozpracovaná a v októbri by sa mohla objaviť na rokovaní vlády.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.