Program:

8:30 – 9:00        Registrácia

9:00 – 9:20        Otvorenie konferencie

9:20 – 9:40       Predstavenie spíkrov a témy konferencie – Alena Kubová-Gauché, architektka a historička

9:40 – 10:10     Rémi Baudouï, urbanista, politológ a profesor, Ženevská Univerzita

Zelené mesto. Súčasné skúsenosti, stratégie a scenáre. Mestské plánovanie je veda založená na slovách. Dnes hovoríme o projektoch mesta, o plánoch pre sektory metapolisu, metropolitnom pláne, o návrhoch na trvalo udržateľné mesto. Pri akých pojmoch zotrvať ? Ide o iný prístup k problémom rozvoja mesta? Alebo o nové    predpisy a normy plánovania? Le Corbusierova myšlienka Zeleného mesta má svoje opodstatnenie aj v dnešnom kontexte.

10:10 – 10:40    Roman Koucký, architekt, urbanista, profesor, Fakulta architektúry, ČVUT Praha

Klasické a modernistické město, jak dál ve třetím tisíciletí“? Klasické město jsme stavěli po celém světě deset tisíc let. Modernistické město známe sto let a za tu dobu se také rozšířilo po celém světě. Jejich kombinace je cestou pro třetí tisíciletí.     

10:40 – 11:10    Diskusia

11:10 – 11: 30   Prestávka na kávu

11:30 – 12:00   Leïla el-Wakil, Architektka, profesorka dejín architektúry a pamiatok. Ženevská Univerzita

Obrana vrstevnatosti mesta. Pojmy udržateľné mesto, zelené mesto sú spájané nielen s organizáciou verejných priestorov ale aj s novosťou architektúry, ktorá včlenená do existujúcej zástavby natrvalo mení obraz mesta. Ako usporiadať na viacerých rovinách vzťahy medzi historickým mestom, sídliskami a novými administratívnymi a obchodnými centrami, opierajúc sa pritom o predstavu mesta ako celku? Ako určiť hodnoty architektúry po strate jej pôvodných funkcií? 

12:00 – 12:30    Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy

Bratislava2030: Predpoklady pre zdravé, udržateľné a zelené mesto s vysokou kvalitou života

Príspevok pojednáva o hlavných predpokladoch pre úspešnú implementáciu vízie udržateľnej Bratislavy do roku 2030. Pre úspešnú implementáciu vízie Bratislavy do roku 2030 je potrebné ju nielen sformulovať a politicky presadiť, no tiež zabezpečiť jej všeobecné prijatie verejnosťou. Na to je však potrebné, aby sa územná samospráva úspešne uchádzala o dôveru verejnosti, v kontexte krajiny s tradične mimoriadne nízkou mierou dôvery verejnosti voči verejnej správe.

12:30 – 13:00   diskusia                               

Jazyky konferencie: slovenčina, čeština, fracúzština. Konferencia bude simultánne tlmočená.

Svoju účasť prosím potvrďte do 23. 3. 2022 do 12:00 na emailovej adrese: konferencia@iur.sk (po registrácii je účasť bezplatná)

Konferencia nadväzuje na cyklus medzinárodných konferencií z obdobia 2013 – 2019, ktoré v Bratislave organizovali: Francúzsky inštitút na Slovensku, Inštitút urbánneho rozvoja a Mesto Bratislava.

Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvtqTex8gscl0H2mhHLJEUFNHlF62kozS8R6_mC5BQx0e8Yw/viewform

Pozvánka: https://drive.google.com/file/d/1wTrtFqJFy0wOLpx_nQBWlIy1KAKOPx5C/view