Na Slovensku chýba vyše 200 000 bytov. Čo s tým?

Nedostatok bytov v Bratislave

Európsky trend nájomného bývania bude postupne prenikať aj do strednej Európy, kde je stále najvyšší podiel bývania vo vlastnom. Na Slovensku však momentálne chýba 220 000 bytov, aj keď ich počet postupne rastie. Najviac bytov pochopiteľne chýba v hlavnom meste, odhadom až 40 000 tisíc. Rastový trend vývoja počtu bytových jednotiek je pozitívny, v stavebnej produkcii je na […]